>

Waarom plastic zo slecht nog niet is…

Sustainability | 09/08/2018

Plastics zijn momenteel meer in opspraak dan ooit. Aan de ene kant begrijpelijk, want de plastic soup in onze zeeën en oceanen is een serieus probleem. Anderzijds is het jammer dat plastic in zijn geheel een negatief imago krijgt. Want in de basis is het een heel mooi en duurzaam product. Als je het op een slimme manier produceert en op de juiste manier gebruikt tenminste…

Plastic is een stuk duurzamer dan veel mensen denken. Het gaat vele jaren mee en is zeer geschikt voor hergebruik. Dit begint met een kritische houding tijdens het productieproces: welke stoffen gebruik ik, hoe kan ik de duurzaamheid van het product positief beïnvloeden en hoe zorg ik ervoor dat het product na afloop goed te recyclen is? Kisuma kan vooral een belangrijke rol spelen in het tweede aandachtspunt: de duurzaamheid van het product positief beïnvloeden…

Hydrotalciet als wonderstofje

In onze fabriek produceren wij de stof hydrotalciet. Veel mensen hebben geen idee waar dit stofje toe in staat is; maar laten we zeggen dat het de effectiviteit, duurzaamheid en algemene eigenschappen van kunststof aanzienlijk verbetert Het gaat verkleuringen en scheuren tegen en zorgt ervoor dat het product langer mooi blijft. Zo wordt het bijvoorbeeld veelvuldig gebruikt voor de productie van kunststof kozijnen en dashboards. Als we kijken naar de auto-industrie, heeft ons product nog een ander belangrijk voordeel. Voor de panelen van auto’s gebruiken fabrikanten namelijk het liefst lichtgewicht plastic. Ons product zorgt ervoor dat dit plastic gestabiliseerd wordt, zodat een bumper niet alleen licht is, maar ook een bepaalde stevigheid heeft. En dat zorgt er dan weer voor dat er minder materiaal verspild wordt vanwege een slechte productkwaliteit.

Plastic gaat verspilling van voedsel tegen

Plastic wordt niet alleen gebruikt in de kunststof- of auto-industrie, het is ook het nr.1 verpakkingsmateriaal. Dit materiaal is zo populair omdat het zeer geschikt is voor het tegengaan van bederf en beschadiging. Als we in de supermarkt of bij de groenteboer rondlopen zien we daarom veel plasticverpakkingen. Onnodig, vinden velen. Groente en fruit kan ook prima zonder plastic worden aangeboden. Helaas is het een feit dat er nog dagelijks honderden kilo’s aan voedsel worden weggegooid omdat producten simpelweg bedorven zijn. Plastic kan deze voedselverspilling voorkomen. Wist je bijvoorbeeld dat een komkommer in een plasticverpakking twee weken langer meegaat dan een komkommer die in de open lucht in de supermarkt ligt? Datzelfde effect gaat ook op voor thuisgebruik. Plastic verpakkingen zorgen ervoor dat we met z’n allen veel minder eten hoeven weg te gooien.

Aandacht voor slimme recycling

Het gebruik van plastic vraagt ons inziens wel om slimme recycling. En juist dáár valt nog veel te halen. Op dit moment is het voor machines namelijk moeilijk om het soort plastic te herkennen. Een van de oplossingen zou zijn om verpakkingen te maken die zich gemakkelijk laten recyclen. Dus niet allerlei laagjes verschillende materialen over elkaar, die lastig te ontleden zijn, maar zogeheten ‘enkelvoudige’ plastics. Ons product kan een belangrijke rol spelen in het recyclingproces. PVC waar lood in zit kun je niet recyclen, want dat is niet te mengen met andere plastics. Bij ons product is het echter geen probleem dat het in de plastics aanwezig blijft, omdat het veilig is voor mens en milieu. En een ander voordeel van plastic: je kunt het enorm compact vervoeren in tegenstelling tot alternatieven als glas of blik. En dat scheelt op termijn dan weer een hoop CO2. Slim recyclen houdt ook in dat je nadenkt over manieren waarop je het plastic kunt hergebruiken. Zo kun je wellicht energie maken van plastics of de plastics verwerken tot kleding. Een volgende recycling-ronde is datzelfde plastic wellicht weer bruikbaar voor de productie van netten of touwen. Kortom: de mogelijkheden met plastic zijn eindeloos, maar het vraagt wel om veranderde houding en toegenomen verantwoordelijkheid van industrie, overheid én consument. Want het hele duurzaamheidsprincipe werkt pas optimaal als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt: van slimme productie en gestroomlijnde afvalverwerking tot een consequent recyclingbeleid van onszelf!

Lees onze blogs

Copyright © 2024 Kisuma