Don’t waste progress

Bij Kisuma geloven we dat vernieuwing de ruimte moet krijgen. Daarom werken we dagelijks aan de productie en ontwikkeling van synthetische magnesiumverbindingen en hydrotalciet, zodat kunststoffen, maar ook minder voor de hand liggende producten zoals medicijnen of speciale CO2-reducerende korrels, zo slim en duurzaam mogelijk geproduceerd kunnen worden. De enige reststoffen die na het productieproces overblijven zijn waterdamp en zout water. En dat water is zó schoon, dat het rechtstreeks het werelderfgoed de Waddenzee instroomt…

Our story

Waarom ‘Don’t waste progress’?
Het is zonde als vernieuwing in de weg wordt gestaan. Vernieuwing maakt het immers mogelijk om processen slimmer, milieuvriendelijker, duurzamer en veiliger te maken. Daarvoor is ontwikkeling nodig; een zoektocht naar manieren om productieprocessen slimmer in te richten. Wij willen (kunststof)producenten helpen bij deze zoektocht. Zo kunnen we samen bijdragen aan een eindproduct dat zijn volle potentieel behaalt en misschien zelfs baanbrekend is op het gebied van duurzaamheid.

Eigen verantwoordelijkheid
Als ‘chemische producent’ beseffen we ons als geen ander dat we een grote verantwoordelijkheid hebben. De verantwoordelijkheid voor de mensen die bij ons werken, voor de mensen die in directe nabijheid van onze productiefaciliteit leven, maar ook voor de rest van onze leefomgeving. ‘Don’t waste progress’ heeft bij ons dan ook een dubbele betekenis: we willen vernieuwende ideeën de ruimte geven én verspilling van grondstoffen zoveel mogelijk voorkomen. Dat uit zich op vele manieren.

Weinig tot geen restproduct
Het productieproces in onze fabriek levert geen vervuilende restproducten op. De enige stoffen die onze fabriek verlaten zijn waterdamp en zout water. Dit zoute water is zó schoon dat het rechtstreeks werelderfgoed de Waddenzee instroomt. Daarmee wordt de Waddenzee zelfs een stukje schoner. En het witte magnesiumpoeder dat uiteindelijk onze fabriek verlaat? Dat is zo veilig dat je er gewoon met je handen doorheen kunt gaan. Mocht er onverhoopt iets misgaan tijdens het productieproces, dan proberen we altijd om onnodige verspilling van stoffen te voorkomen en te hergebruiken.

Slimme oplossingen in fabriek
‘Don’t waste progress’ gaat ons inziens nog een stap verder. Daarom zijn we binnen alle gelederen van ons bedrijf bezig met het verduurzamen van de processen. Zo zijn we van het gebruik van drie stoomketels naar slechts één stoomketel gegaan en gebruiken we niet langer een stoomketel van 15kw, maar van 5kw. De fabriek is de afgelopen jaren goed geïsoleerd, inclusief de ketel waarin ons product gemaakt wordt. Het gasverbruik is hierdoor enorm afgenomen. Daarnaast hebben we een manier gevonden om het waterverbruik van de pompen te controleren, waardoor we enorm veel water besparen. Ook voor het productieproces is een stuk minder water nodig dan vroeger.

Copyright © 2024 Kisuma