>

Kisuma sluit aan bij INITIATE project

Geen onderdeel van een categorie | 17/12/2020

De ijzer- en staalindustrie is een enorm belangrijke sector. Het vormt niet alleen een grote werkgever, maar heeft eveneens een grote impact op de economie. De sector heeft echter ook een grote CO2-footprint. 

In onze visie zou het niet moeten gaan om reductie, maar om verbetering: het intact houden van huidige processen en ervoor zorgen dat we wat doen aan de uitstoot.

Bij Kisuma geloven we in de kracht van vernieuwing. Don’t waste progress: we vinden dat we de oplossingen kunnen bedenken voor circulariteit, in plaats van achterblijven met afval en vervuiling. Daarnaast willen we geen kans onbenut laten om nieuwe, innovatieve toepassingen aan te dragen. Verspillen van vooruitgang én de toekomst doen we niet. 

Om het probleem om te zetten in nieuwe toepassingen, participeert Kisuma in het afvangen van CO2-uitstoot. Zo maken we onze CO2-footprint kleiner en kan de opgevangen CO2 omgezet worden naar methanol of kunstmest. 

Om deze reden zijn wij sinds 1 november 2020 aangesloten als key partner bij het INITIATE consortium (Innovative industrial transformation of the steel and chemical industries of Europe) waar wij leverancier van de sorbent zijn. 

Het project heeft als doel het concept van industriële symbiose tussen de staal- en de chemische industrie te demonstreren met als doel emissies te hergebruiken in duurzame producten. Meer informatie vind je in onderstaand persbericht (ENG). 

Lees onze blogs

Copyright © 2024 Kisuma