>

Is dé oplossing voor CO2-overschot in de maak?

Innovation | 10/08/2018

Het CO2-overschot is een mondiaal probleem. Brandstofmotoren worden vaak gezien als oorzaak nummer een, maar ook de ijzer- en staalindustrie hebben een serieus aandeel in de toegenomen CO2 productie. Voor die laatste boosdoeners ontwikkelden wij samen met 8 andere partijen een interessante oplossing die nu al wordt gezien als een enorme doorbraak. Benieuwd? Maak kennis met het project ‘STEPWISE’! 

Waarom CO2 reductie in de ijzer- en staalindustrie zo belangrijk is

Als we de cijfers erbij pakken wordt duidelijk dat de ijzer- en staalindustrie verantwoordelijk zijn voor ca. 6% van de totale CO2-uitstoot. Bovendien wordt voorspeld dat deze industriële takken zullen blijven groeien met een gemiddelde snelheid van meer dan 3% per jaar. Op dit moment kunnen ijzer en staal alleen worden geproduceerd met behulp van fossiele brandstoffen, met name cokes. Andere oplossingen bestaan nog niet. Dat betekent dat een omschakeling naar duurzaam geproduceerde energie op korte termijn niet mogelijk is. De EU heeft echter bepaald dat de emissie in 2050 met ongeveer 90 procent gereduceerd moet zijn. De enige optie die voor de ijzer- en staalindustrie overblijft is het afvangen en opslaan van CO2, maar de reeds beschikbare methoden brengen hoge kosten en een enorm energieverbruik met zich mee. Daarom is het project STEPWISE opgestart: een project met als doel om de CO2-emissies van de staalindustrie drastisch te verlagen zonder de kostencompetiviteit negatief te beïnvloeden. Benieuwd hoe dat precies werkt? Lees dan snel verder!

Hoe werkt STEPWISE?

STEPWISE maakt gebruik van een geavanceerde CO2-verwijderingstechnologie waarbij zogeheten ‘regeneratieve vaste adsorbentia’ worden toegepast. Dit kun je simpelweg zien als een soort adsorberende korrels die de vrijgekomen CO2 opvangen. Een belangrijk stofje in deze korrels is ons eigen product hydrotalciet, maar de korrels bevatten nog veel meer componenten die de opvang van CO2 mogelijk maken. Het verwijderen van CO2 gebeurt met behulp van de zogeheten ‘Sorption Enhanced Water-Gas Shift (SEWGS)’-technologie. Voor nu willen we niet te diep op de details van deze technologie ingaan, maar het is wel interessant om naar de voordelen te kijken. Deze technologie biedt namelijk:

  • Grotere opvangmogelijkheden: 85% lagere koolstofintensiteit
  • Hogere energie-efficiëntie: 60% minder energieverbruik
  • Lagere kosten: 25% minder kosten dan met alternatieve methoden

Kortom: de SEWGS-technologie kan ervoor zorgen dat de Europese ijzer- en staalindustrie significant minder CO2 uitstoot en ook in de toekomst kostencompetitief kan zijn. En ook niet geheel onbelangrijk: de korrels zijn zeer geschikt voor transport en opslag. Bij opslag kun je voornamelijk denken aan speciale stortplaatsen onder de grond, maar er zijn ook mogelijkheden denkbaar waarbij de korrels kunnen worden verwerkt tot iets anders, zoals bijvoorbeeld methanol; de brandstof voor de bekende Stena Lines (ferry’s).

Pilot testinstallatie bij hoogoven

Om de mogelijkheden van de speciale adsorberende korrels te testen is er een SEWGS-piloottestinstallatie gebouwd op een hoogovensite in Zweden. De reactorvaten in de testfaciliteit vangen zo’n 14 ton CO2 per dag af. Het doel van de pilot is om aan te tonen dat het energieverbruik bij deze techniek vele malen lager is dan bij concurrerende technieken. Je kunt je voorstellen dat je wereldwijd enorm veel CO2-uitstoot kunt besparen als dit op grote schaal wordt toegepast.

Nu nog commercialiseren…

Het project STEPWISE wordt gefinancierd door het EU Horizon 2020 onderzoeksprogramma en gecoördineerd door het Nederlandse ECN. Inclusief onszelf werken negen partners uit vijf lidstaten mee aan het project. Dit zorgt voor een unieke mix van technologiebedrijven, adsorbens- en katalysatorfabrikanten, systeemontwerp- en engineeringbedrijven en industriële eindgebruikers. Stuk voor stuk met één einddoel: zorgen dat onze unieke CO2-verwijderingstechnologie een succes wordt en uiteindelijk gecommercialiseerd kan worden.

Ben je een commerciële partij en heb je interesse? Laat het ons weten en neem contact op!

Lees onze blogs

Copyright © 2024 Kisuma